Salgs- og leveringsbetingelser

Expert-Design.dk
Edwin Rahrs Vej 32
8220 Brabrand
TLF: +4520722506
MAIL: info@expert-design.dk
CVR: 39737582

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Expert-Design.dk og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende tjenester. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Expert-Design.dk

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Expert-Design.dk

For at få adgang til vores tjenester, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

1. Anvendelse
1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Expert-Design, Expert-Design’s salg og levering af serviceydelser inden for design af hjemmesider.

2. Serviceydelser
2.1 De serviceydelser, som Expert Design sælger og leverer til kunden, udføres lovmæssigt korrekt.
2.2 Expert Design er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
2.3 Vælger kunden at benytte ulovligt materiale på deres udarbejdede hjemmeside, som fx. billeder eller tekst som kunden ikke har rettigheder til, er Expert Design ikke ansvarlig herfor.

3. Pris og betaling
3.1 Prisen for serviceydelserne følger Expert Design’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Expert Design bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
3.2  Expert-Design.dk modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Paypal, Mobilepay.
3.3 Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.

4. Fortrydelse af køb/Påbegyndt arbejde
4.1 Så snart hjemmesiden er færdigudarbejdet, og kunden har accepteret hjemmesiden er der ingen fortrydelsesret, og kunden kan ikke få sine penge tilbage.
4.2 Så snart man har indgået en aftale om et samarbejde, og arbejdet er påbegyndt, forpligter man sig til i tilfælde af stop af samarbejde at betale 50% af den aftalte pris for den tid, som Expert Design har anvendt på at udarbejde udkastet.

5. Bindings periode for abonnement – hosting og serviceaftale
5.1 Der er ingen bindings periode på vores hostingaftale, hvilket vil sige at du til hver en tid kan opsige din aftale. Dog returnerer vi ikke forudbetalt betaling.

6. Opsigelse af abonnement – hosting og serviceaftale
6.1 Opsigelse af hostingaftale kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man kontakte Expert-Design.dk via info@expert-design.dk

7. Rettigheder til domæner indkøbt af Expert Design
7.1 I nogen tilfælde vil Expert Design være nødsaget til at indkøbe domæner på vegne af en kunde, og derfor vil domænet stå i Expert Design’s navn. Kunden har rettighed til til hver en tid at få overdraget domænet. Hvis kunden ønsker dette er Expert Design forpligtet til at overdrage domænet.
7.2 I tilfælde af at domænet bliver overdraget til kunden, er det kundens eget ansvar at sørge for at domænet bliver betalt.

8. Tilpasninger og ændringer
Expert-Design.dk forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest 30 dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

9. Link
9.1 Når man accepterer et samarbejde med Expert Design giver man lov til at Expert Design må tilføje følgende i bunden af hjemmesiden:
LEVERET AF EXPERT-DESIGN.DK

10. Betaling
10.1 Kunden skal betale faktura i henhold til betalingsbetingelser anført på faktura for serviceydelser fra Expert-Design.dk, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
10.2 Såfremt dette ikke sker pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker sendt.

11. Færdigt produkt
11.1 Kunden skal undersøge alle udførte serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal disse straks meddeles til Expert Design. Hvis en fejl eller en mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Expert Design, kan disse ikke senere gøres gældende.

12. Fortrolighed
12.1 Kunden må ikke viderebringe, anvende eller sætte andre i stand til at anvende Expert Design’s erhvervs hemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13. Kunde- & Privatlivspolitik
13.1 Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.
For at du kan indgå aftale med Expert-Design.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Expert-Design.dk og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren og de ansatte for Expert-Design.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige i Expert-Design.dk er: Oguzhan Dumlu
Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Som registreret hos Expert-Design.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@expert-design.dk

14.2 Cookies
På https://hosting.expert-design.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

14.3 Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://hosting.expert-design.dk/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Expert Design’s hjemmeside.