Salgsbetingelser

Expert-Design.dk
Kaj Munks Vej 2
8260 Aarhus
TLF: +4520722506
CVR: 39737582

 

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Expert-Design.dk og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende tjenester. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Expert-Design.dk

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Expert-Design.dk

For at få adgang til vores tjenester, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

 

1. Anvendelse
1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Expert-Design, Expert-Design’s salg og levering af serviceydelser inden for design af hjemmesider.

 

2. Serviceydelser
2.1 De serviceydelser, som Expert-Design sælger og leverer til kunden, udføres lovmæssigt korrekt.
2.2 Expert-Design er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
2.3 Vælger kunden at benytte ulovligt materiale på deres udarbejdede hjemmeside, som fx. billeder eller tekst som kunden ikke har rettigheder til, er Expert-Design ikke ansvarlig herfor.

 

3. Pris og betaling
3.1 Prisen for serviceydelserne følger Expert-Design’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Expert-Design bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
3.2 Expert-Design.dk modtager online betalinger med Mobilepay & Paypal.
3.3 Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.

 

4. Fortrydelse af køb/Påbegyndt arbejde
4.1 Så snart hjemmesiden er færdigudarbejdet, og kunden har accepteret hjemmesiden er der ingen fortrydelsesret, og kunden kan ikke få sine penge tilbage.
4.2 Så snart man har indgået en aftale om et samarbejde, og arbejdet er påbegyndt, forpligter man sig til i tilfælde af stop af samarbejde at betale 50% af den aftalte pris for den tid, som Expert-Design har anvendt på at udarbejde udkastet.

 

5. Bindings periode for abonnement – vedligeholdelses aftale
5.1 Der er ingen bindings periode på vores vedligeholdelses aftale, hvilket vil sige at du til hver en tid kan opsige din aftale. Dog returnerer vi ikke forudbetalt betaling.

 

6. Opsigelse af abonnement – hosting og serviceaftale
6.1 Opsigelse af vedligeholdelses aftale kan ske ved udgang af betalings-perioden på 3 måneder fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man kontakte Expert-Design.dk via info@expert-design.dk

 

7. Tilpasninger og ændringer
Expert-Design.dk forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

 

8. Reklame
8.1 Når man accepterer et samarbejde med Expert-Design.dk giver man lov til at Expert-Design.dk må tilføje følgende i bunden af hjemmesiden:
Leveret af Expert-Design.dk

 

9. Betaling
9.1 Kunden skal betale faktura i henhold til betalingsbetingelser anført på faktura for serviceydelser fra Expert-Design.dk, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
9.2 Såfremt dette ikke sker pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker sendt.

 

10. Færdigt produkt
10.1 Kunden skal undersøge alle udførte serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal disse straks meddeles til Expert-Design. Hvis en fejl eller en mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Expert-Design, kan disse ikke senere gøres gældende.

 

11. Ejendomsret
11.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Expert-Design udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Expert-Design.

 

12. Fortrolighed
12.1 Kunden må ikke viderebringe, anvende eller sætte andre i stand til at anvende Expert-Design erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.